Inger Uglenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Uglenes

Trond Geir Jenssen, Beryll Kristensen, Inger Uglenes, Lill Sverresdatter Larsen, Bjørnar Allgot
22.03.2021
The prevalence of diabetes is increasing in Norway. We believe that primary healthcare teams consisting of a doctor, a diabetes specialist nurse and a medical secretary are a suitable response to...
Trond Geir Jenssen, Beryll Kristensen, Inger Uglenes, Lill Sverresdatter Larsen, Bjørnar Allgot
22.03.2021
Forekomsten av diabetes øker i Norge. Vi mener primærhelseteam med lege, diabetessykepleier og helsesekretær egner seg til å møte denne utfordringen i allmennpraksis. Nye data viser at forekomsten av...