Inger Størmer Thaulow

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Størmer Thaulow

Olaf Gjerløw Aasland, Erik Falkum, Inger Størmer Thaulow
14.12.2006
Norske leger har gjennomgående god helse. Tall fra 1993 viser at norske leger har lavere sykefravær enn befolkningen generelt ( 1 ). Selv om andelen sykmeldte leger har økt siden da, er andelen...