Inger O. Ottestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Inger O. Ottestad (f. 1967) er ph.d. og klinisk ernæringsfysiolog. Hun er ansatt ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Artikler av Inger O. Ottestad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media