Inger Nina Farstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Inger Nina Farstad (f. 1957) er spesialist i patologi, med spesialkompetanse innen gastroenterologisk patologi og doktorgrad innen immunologi. Hun er avdelingsleder ved den fusjonerte Avdeling for patologi i Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Seksjon for biopsi og autopsi

Avdeling for patologi

Klinikk for diagnostikk og intervensjon

Artikler av Inger Nina Farstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media