Inger Meland Buene

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Meland Buene

Inger Meland Buene
15.03.2016
The world’s first degree programme in health care delivery science is offered by Dartmouth College in New Hampshire. Health care managers are trained in how to reverse the continuous rise in health...
Inger Meland Buene
15.03.2016
Verdens første utdanning innen «health care delivery science» tilbys ved Dartmouth College i New Hampshire. Helseledere blir utdannet til å snu den stadig økende utgiftsveksten i helsevesenet...