Inger Marie Skogseid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Inger Marie Skogseid er dr.med., spesialist i nevrologi, overlege og forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Arbeidsgiver har fått midler fra Forskningsrådet, og hun har mottatt forelesningshonorar fra Medtronic, Desitin Pharma, Boston Scientific og Movement Disorders Society

Artikler av Inger Marie Skogseid
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media