Inger Marie Skogseid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Marie Skogseid

Ingrid Nysveen, Mirza Jusufovic, Svein Martin Luth, Vidar Gundersen, Inger Marie Skogseid
19.10.2020
A man in his fifties with advanced Parkinson’s disease showed a sudden and marked exacerbation of motor symptoms, and altered mental status. Therapeutic intervention produced only transient...
Ingrid Nysveen, Mirza Jusufovic, Svein Martin Luth, Vidar Gundersen, Inger Marie Skogseid
08.10.2020
En mann i 50-årene med fremskreden Parkinsons sykdom utviklet en rask og markant forverring av motoriske symptomer og mental endring. Behandlingstiltak ga kun forbigående bedring. Årsaken var en...
Hans Randby, Cathrin Lytomt Salvador, Mari Oppebøen, Inger Marie Skogseid, Jeanette Koht
26.11.2018
Dystonia is a movement disorder characterised by persistent and intermittent muscle contractions that cause involuntary repetitive movements, and that can lead to abnormal posture in affected parts...
Hans Randby, Cathrin Lytomt Salvador, Mari Oppebøen, Inger Marie Skogseid, Jeanette Koht
26.11.2018
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse karakterisert av vedvarende og intermitterende muskelkontraksjoner som forårsaker ufrivillige, repeterte bevegelser, og kan føre til unormale stillinger i de...
Mathias Toft, Bård Lilleeng, Jon Ramm-Pettersen, Geir Ketil Røste, Lena Pedersen, Inger Marie Skogseid, Espen Dietrichs
11.09.2008
Bevegelsesforstyrrelser er en heterogen gruppe sykdommer og syndromer som forstyrrer evnen til å starte og kontrollere bevegelser. De karakteriseres av endringer i koordinasjon og hastighet av...
Inger Marie Skogseid
09.10.2008
Ved cervikal dystoni rammes nakkemusklene av ufrivillige kontraksjoner som leder til repeterte hodebevegelser. Tilstanden fører ofte til skjevstilling av hodet og smerter. Ubehandlet fører cervikal...
Inger Marie Skogseid, Remo Gerdts, Rolf Nyberg-Hansen, Kjell Rootwelt, Søren Jacob Bakke
30.11.2001
Med begrepet parkinsonisme forstår vi et klinisk bilde hvor pasienten har minst to av de typiske symptomene hypo-/akinesi, rigiditet, hviletremor og postural instabilitet. Hos omkring 75 % av...