Inger Marie Drage

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : ingdra@ous-hf.no

Inger Marie Drage (f. 1963) er spesialist i barnesykdommer og spesialist i anestesiologi. Hun er overlege ved Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål og har deltatt i utarbeidingen av kapitlet om væskebehandling i akuttveilederen i pediatri.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Inger Marie Drage
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media