Inger Marie Bowitz Lothe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for patologi

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Hun har bidratt med fremstilling og mikroskopisk undersøkelse av benmargsbiopsier og klinisk relevant informasjon innen patologi.

Inger Marie Bowitz Lothe er spesialist i patologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Inger Marie Bowitz Lothe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media