Inger Haukenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Haukenes

Lee D. Winde, Inger Haukenes, Øystein Hetlevik, Sturla Gjesdal
08.01.2013
Issuing certifications of illness is an important task for doctors ( 1 , 2 ). In Norway, the regular GPs (RGPs) account for approximately 70 % of all certifications of illness ( 3 ). In a survey of...
Lee Winde, Inger Haukenes, Øystein Hetlevik, Sturla Gjesdal
08.01.2013
Utskrivning av sykmeldinger er en viktig oppgave for leger ( 1 , 2 ). I Norge står fastlegene for omtrent 70 % av alle sykmeldinger ( 3 ). I en spørreundersøkelse blant norske fastleger fra 2010...