Inger Elisabeth Løkken Eribe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Aker

Hun har bidratt med kvalitetskontroll av materialet og analyser samt manusredigering. Hun har siden 2004 bidratt i betydelig grad med registrering og vedlikehold av den omfattende databasen som danner grunnlaget for studien.

Inger Elisabeth Løkken Eribe er sykepleier.

Artikler av Inger Elisabeth Løkken Eribe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media