Inger Ariansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for kroniske sykdommer og aldring

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med kvalitetssikring og tolking av resultater, utarbeiding og revisjon av manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Inger Ariansen er ph.d., lege og seniorforsker.

Artikler av Inger Ariansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media