Inger Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Amundsen

Wenche Dahl Eide, Inger Amundsen, Dag Inge Våge
10.10.2001
Stortinget vedtok 7. desember 2000 lov om endringer i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (bioteknologiloven). Loven trådte i kraft 21. desember 2000. Ny § 6a-1 i...