Ingeborg Slørdahl Hjort Kure

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Øyeavdelingen

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med analyse og tolkning av data, figurer, litteratursøk, bidrag til og kritisk revisjon av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Ingeborg Slørdahl Hjort Kure er lege i spesialisering i oftalmologi.

Artikler av Ingeborg Slørdahl Hjort Kure
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media