Ingeborg Slørdahl Hjort Kure

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingeborg Slørdahl Hjort Kure

Olav Kristianslund, Ingeborg Slørdahl Hjort Kure, Liv Drolsum
02.06.2021
Cataract is a very common eye condition that affects large parts of the population. The prevalence increases with age, and the proportion with symptomatic or surgically treated cataracts has been...
Olav Kristianslund, Ingeborg Slørdahl Hjort Kure, Liv Drolsum
25.05.2021
Katarakt (grå stær) er en svært vanlig øyetilstand som rammer store deler av befolkningen. Forekomsten øker med alderen, og andelen med symptomatisk eller operert katarakt er anslagsvis 50 % blant 75...