Ingeborg Rossow

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingeborg Rossow

Hilde Pape, Bergljot Baklien, Ingeborg Rossow
17.05.2007
Programmet Unge og rus har – uberettiget – fått status som det eneste skolebaserte tiltaket mot rus med dokumentert effekt her til lands. Funn fra en effektevaluering gir ingen klare holdepunkter for...
Ingeborg Rossow, Elisabet E. Storvoll, Hilde Pape
31.05.2007
For å forebygge alkoholrelaterte skader blant ungdom, er det viktig å begrense de unges tilgang på alkohol ( 1 ). Aldersgrenser kan være ett viktig tiltak i så henseende ( 2 ). I Norge er...
Marianne Hansen, Ingeborg Rossow
17.01.2008
Spilleavhengighet representerer et folkehelseproblem i flere henseender. Befolkningsundersøkelser har vist at 50 000 – 70 000 nordmenn lider av spilleavhengighet ( 1 , 2 ). Spilleavhengighet...
Ingeborg Rossow, Hilde Pape, Elisabet E. Storvoll
04.05.2005
Det er godt dokumentert at alkoholens tilgjengelighet er av vesentlig betydning for konsumnivået og omfanget av alkoholrelaterte skader i befolkningen ( 1 ). Dette gjelder også ungdom ( 2 ). I...
Ingeborg Rossow
06.01.2005
Har helsepersonell tilstrekkelig kompetanse til å ivareta oppgavene med forebygging og behandling av rusrelaterte problemer i henhold til Rusreform I og regjeringens handlingsplan? En enkel...
Hege Kornør, Willy Pedersen, Tilmann von Soest, Ingeborg Rossow, Jørgen G. Bramness
06.05.2010
Benzodiazepiner er mye brukt ved angstsymptomer og angstlidelser, som er blant de hyppigst forekommende psykiske lidelsene ( 1 , 2 ). En behandlingsmessig utfordring ved bruk av benzodiazepiner er...
Ingeborg Rossow, Willy Pedersen, Karl Erik Lund
01.07.2010
Sigarettrøyking er en av de viktigste risikofaktorene for tapte friske leveår i Vest-Europa ( 1 ), og et viktig mål for helsefremmende arbeid er å begrense røyking i befolkningen. Lav alder for...