Ingeborg M. Bachmann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ingeborg M. Bachmann (f. 1969) er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, er overlege og førsteamanuensis.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Haukeland universitetssykehus

og

Institutt for indremedisin

Universitetet i Bergen

Artikler av Ingeborg M. Bachmann
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media