Ingeborg Forthun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: ingeborg.forthun@fhi.no

Ingeborg Forthun er ph.d. og forsker ved Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet.

Artikler av Ingeborg Forthun
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media