Ingebjørg Irgens

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ingebjørg Irgens (f. 1966) er overlege/ph.d.-kandidat ved Sunnaas sykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Ingebjørg Irgens
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media