Ingebjørg Fagerli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingebjørg Fagerli

Jan Holt, Hans-Jacob Bangstad, Damien Brackman, John M. Dahl, Ingebjørg Fagerli, Sigvald Refsum
10.01.2001
I løpet av de siste 15 år er det publisert flere arbeider og oversiktsartikler om sengevæting (1 – 4). Dette har gitt økt kunnskap om årsaksmekanismer og behandling. Mange foreldre til barn med...
Jan F. Prytz, Elin Nesse, Ingebjørg Fagerli
30.11.2000
I løpet av 1980-årene fant Graf & Schuler (1) at ultralydundersøkelse av hoftene kunne være et nyttig supplement til klinisk undersøkelse med Ortolanis (2) og/eller Barlows (3) test for å stille...
Ketil Størdal, Ingebjørg Fagerli
03.05.2016
I Tidsskriftet 5/2016 ( 1 ) og i oppslag i Vårt Land ( 2 ) og Aftenposten ( 3 ) rettes søkelyset mot kirurgisk behandling av et barn født i Norge med analatresi. Foreldrene hadde søkt om asyl før...