Per Inge Wetteland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Per-Inge Wetteland (f. 1956) er cand.med.vet. og orlogskaptein/marineveterinær.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Saniteten i Sjøforsvaret

Sjøforsvarsstaben

Haakonsvern

Artikler av Per Inge Wetteland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media