Inge Refnin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inge Refnin

Ulrik Fredrik Malt, Eva Albertsen Malt, Svein Blomhoff, Inge Refnin
30.05.2002
Funksjonelle somatiske lidelser er et mye brukt, men relativt dårlig definert begrep for medisinsk uforklarlige subjektive helseplager som man antar skyldes psykososiale forhold. Betegnelsen skilles...
Sverre Varvin, Inge Refnin
20.05.2000
Ted Reichborn-Kjennerud & Erik Falkum har i Tidsskriftet nr. 10/2000 fremført en rekke påstander om psykoanalyse, gruppepsykoanalyse og psykodynamiske behandlingsmetoder på sviktende grunnlag (1...