Inge Morild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inge Morild

Kristian Sønstabø, Stig Gjerde, Aly Dicko, Inge Morild, Jon-Kenneth Heltne, Magnus Berle
01.02.2021
Falls can be dangerous, but sometimes whatever caused the fall can be even more dangerous. Here we present the case of a man who was hospitalised after a fall, but for whom identifying the cause and...
Kristian Sønstabø, Stig Gjerde, Aly Dicko, Inge Morild, Jon-Kenneth Heltne, Magnus Berle
28.01.2021
Et falltraume kan være farlig, men noen ganger kan årsakene til fallet være farligere. Vi presenterer her en kasuistikk der en mann ble innlagt etter traume, og der det tok tid å komme frem til årsak...
Leiv M. Hove, Inge Glambek, Inge Morild
26.09.2018
Hva døde Tordenskiold av? Vi presenterer her en skadekirurgisk og rettsmedisinsk vurdering av obduksjonsrapporten. Foto: Nasjonalbiblioteket/Anders Beer Wilse. Peter Wessel Tordenskiold døde bare 30...
Olav A. Haugen, Lars Uhlin-Hansen, Inge Morild
18.12.2008
Professor Ståle Eskeland fortsetter sitt korstog mot rettsmedisinerne i Norge. I Tidsskriftet nr. 21/2008 hevder han at de (vi) har vært skyldige i en rekke justismord ( 1 ). Han påpeker at en...
Anette Bakkane Bendixen, Ingrid Schrøder Hansen, Inge Morild, Peer Kåre Lilleng
14.01.2014
In the Cause of Death Registry, «violent death» is defined as death from an external cause, such as injuries and poisonings resulting from accidents, self-harm (suicide) or homicide ( 2 ). To reduce...
Anette Bakkane Bendixen, Ingrid Schrøder Hansen, Inge Morild, Peer Kåre Lilleng
14.01.2014
«Voldsomme dødsfall» vert i dødsårsaksregisteret definert som dødsfall som er eit resultat av ytre årsaker, slik som skadar og forgiftingar utløyste av ulukker, eigenskade (sjølvmord) eller drap ( 2...