Inge Morild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inge Morild

Leiv M. Hove, Inge Glambek, Inge Morild
26.09.2018
Hva døde Tordenskiold av? Vi presenterer her en skadekirurgisk og rettsmedisinsk vurdering av obduksjonsrapporten. Foto: Nasjonalbiblioteket/Anders Beer Wilse. Peter Wessel Tordenskiold døde bare 30...
Olav A. Haugen, Lars Uhlin-Hansen, Inge Morild
18.12.2008
Professor Ståle Eskeland fortsetter sitt korstog mot rettsmedisinerne i Norge. I Tidsskriftet nr. 21/2008 hevder han at de (vi) har vært skyldige i en rekke justismord ( 1 ). Han påpeker at en...
Anette Bakkane Bendixen, Ingrid Schrøder Hansen, Inge Morild, Peer Kåre Lilleng
14.01.2014
In the Cause of Death Registry, «violent death» is defined as death from an external cause, such as injuries and poisonings resulting from accidents, self-harm (suicide) or homicide ( 2 ). To reduce...
Anette Bakkane Bendixen, Ingrid Schrøder Hansen, Inge Morild, Peer Kåre Lilleng
14.01.2014
«Voldsomme dødsfall» vert i dødsårsaksregisteret definert som dødsfall som er eit resultat av ytre årsaker, slik som skadar og forgiftingar utløyste av ulukker, eigenskade (sjølvmord) eller drap ( 2...