Inge Lindseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inge Lindseth

Inge Lindseth
09.08.2007
I en artikkel om rosenrot i Tidsskriftet nr. 7/2007 konkluderer forfatterne Roland & Amundstuen slik: «Med dagens kunnskap er det ingen grunn til å anbefale inntak av rosenrotmidler til noen» ( 1...
Inge Lindseth, Steinar Konradsen, Ingvild Felling Meyer
24.09.2009
Flere forskere argumenterer for at befolkningens vitamin D-status bør bedres. Man hevder at økt inntak av vitamin D fra kosten eller økt egenproduksjon fra sollys kan gi lavere insidens av flere...