Ingar O. Skalpe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingar O. Skalpe

Ingar O. Skalpe
16.12.2004
Rettssaken mot Vidkun Quisling (1887 – 1945) startet 20. august 1945. Spørsmålet om han kunne lide av en hjerneorganisk sykdom dukket opp under rettsforhandlingene. Lørdag 25. august ble han...
Ingar O. Skalpe
02.06.2005
Inger Cecilie Stridsklev og undertegnede er enige om et viktig poeng i vår debatt: De kolleger som undersøkte Quisling, handlet i god tro. Når det gjelder Stridsklevs påstand om at den eneste effekt...
Ingar O. Skalpe
17.03.2005
Jeg har ikke «kritisert Hans Fredrik Dahls beskrivelse av den nevrologiske undersøkelsen av Vidkun Quisling», men Dahls fullstendig feilaktige beskrivelse av de nevroradiologiske undersøkelser...