Imer Önder Slettedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Imer Önder Slettedal (f. 1976) er lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Ungdomsavdeling psykisk helse

Senter for psykisk helse – barn og ungdom

Oslo universitetssykehus, Ullevål

*  Nåværende adresse:

Avdeling for personlighetspsykiatri

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Imer Önder Slettedal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media