Hroar Piene

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hroar Piene

Hroar Piene
18.12.2003
Nyorganiseringen av spesialisthelsetjenesten med statlig eierskap og regional råderett innen en foretaksmodell bør innebære at ledelse og kontroll over det som skjer på grunnplanet skal kunne bli...
Hroar Piene
26.06.2003
Det skal utarbeides kodeverk som kompletterer det eksisterende Klassifikasjon av kirurgiske inngrep (NCSP). Et nytt kodeverk vil inkludere prosedyrer som utføres av pasientnære, ikke-kirurgiske...
Hroar Piene, Mitch Loeb, Karl-Gerhard Hem
20.10.2000
Fra introduksjonen av ventelisteforskriften i 1990 (1) har ventelister og ventetid for sykehusbehandling vært et stadig tilbakevendende tema i den helsepolitiske debatten. Hensikten med forskriften...
Hroar Piene
20.09.2000
I dette nummer av Tidsskriftet behandles problemet med korridorpasienter ved norske sykehus ut fra ulike synsvinkler: forekomst (1), mulige årsaker (2) og konsekvenser for pasientene og personalet (3...