Hrisimir Kostov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hrisimir Kostov (f. 1961) er overlege og spesialist i nevrologi. Han har det faglige ansvaret for iktal SPECT og oppfølging av pasienter med implantert vagusnervestimulator ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi ved Avdeling for kompleks epilepsi-SSE, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for kompleks epilepsi – SSE

Klinikk for kirurgi og nevrofag

Artikler av Hrisimir Kostov
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media