Hong Yan Dai

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hong Yan Dai (f. 1962) er ph.d. i molekylærbiologi og overingeniør ved Seksjon for molekylær patologi ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs hospital.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for patologi

St. Olavs hospital

Artikler av Hong Yan Dai
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media