Holsten F

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Holsten F

Holsten F, Bjorvatn B
30.06.1997
Sammendrag Selv om kjente klinikere i århundrer har beskrevet sammenhengen mellom depresjoner og årstid, var det først i 1984 at den amerikanske psykiateren Norman Rosenthal og medarbeidere beskrev...
Bjorvatn B, Holsten F
30.06.1997
Sammendrag Plager ved jet lag, nattarbeid og visse søvnlidelser kan skyldes at kroppens egen døgnrytme er i utakt med søvn-våkenhets-rytmen. Artikkelen tar for seg hvordan lyset påvirker og regulerer...