Hjalmar Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hjalmar Johansen (f. 1944) er pensjonert orlogskaptein.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Saniteten i Sjøforsvaret

Sjøforsvarsstaben

Haakonsvern

Artikler av Hjalmar Johansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media