Hildegunn Øverlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hildegunn Øverlie

Hildegunn Øverlie, Emilia Kerty
03.11.2005
Temporalisarteritt, eller kjempecellearteritt, er en relativt vanlig vaskulittsykdom. Insidensen av temporalisarteritt i Norge er høy sammenliknet med andre deler av verden og spørsmål vedrørende...