Hilde Sørli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Sørli

Ingebjørg Irgens, Linn Kleven, Hilde Sørli, Johan Kvalvik Stanghelle, Tiina Rekand
20.10.2015
Outpatient telemedical follow-up can facilitate quick and ongoing contact between the patient and the primary and specialist healthcare services. A recent pilot study on telemedical follow-up of...
Ingebjørg Irgens, Hilde Sørli
01.12.2015
Takk for utdypende og interessante kommentarer fra Schopf & Strand Bergmo. Vi er grunnleggende enig med forfatterne på de vesentlige punktene. Det kan ikke framheves nok at tiden nå er inne for å...
Ingebjørg Irgens, Linn Kleven, Hilde Sørli, Johan Kvalvik Stanghelle, Tiina Rekand
20.10.2015
Poliklinisk telemedisinsk oppfølging kan legge forholdene til rette for en rask og vedvarende kontakt mellom pasienten og kommune- og spesialisthelsetjenesten. En nylig gjennomført pilotstudie om...