Hilde S. Køien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde S. Køien

Jarle Jortveit, Hilde S. Køien, Torstein Gundersen, Harald Brunvand
08.09.2005
Trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon eller venstre grenblokk ved EKG reduserer både sykelighet og død ( 1 ). Tiden fra symptomdebut til trombolytisk behandling og...