Hilde Marie Torgauten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Marie Torgauten

Hilde Marie Torgauten, Petter Schandl Sanaker, Tiina Rekand
07.05.2019
An elderly man sustained a cervical spinal cord injury after a fall down the stairs. The rehabilitation process was delayed by repeated infections with few clinical signs. Spinal cord injury also...
Hilde Marie Torgauten, Petter Schandl Sanaker, Tiina Rekand
06.05.2019
En eldre mann pådro seg en cervikal ryggmargsskade etter et fall i trappen. Rehabiliteringsprosessen ble forsinket av stadige infeksjoner med få kliniske funn. Ryggmargsskade omfatter også skade på...