Hilde Kristin Vindenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hilde Kristin Vindenes er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, overlege ved Yrkesmedisinsk avdeling og Hudavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, og stipendiat ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.

Artikler av Hilde Kristin Vindenes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media