Hilde Kjernlie Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hilde Kjernlie Andersen (f. 1979) har en Master of Science-grad i biofysikk og medisinsk teknologi. Hun er medisinsk fysiker og enhetsleder for røntgenenheten. Hun har bidratt med litteratursøk, utarbeiding, revisjon og godkjenning av innsendt versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Intervensjonssenteret

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Hilde Kjernlie Andersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media