Hilde Grimstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Grimstad

Tore Gude, Per Vaglum, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Are Holen
28.01.2021
Norske medisinstudenter har ikke så gode ferdigheter i klinisk kommunikasjon ved studieslutt som man kunne ønske. Flere forbedringer er iverksatt, men undervisningen har ytterligere...
Hilde Grimstad
22.08.2017
Many rural communities in Norway have difficulty recruiting doctors, especially general practitioners. Would it help if more of the training could take place in rural areas? There is broad political...
Hilde Grimstad
21.08.2017
Flere distrikter i Norge strever med rekrutteringen av leger, spesielt fastleger. Kan det hjelpe at mer av legeutdanningen foregår i distriktene? Det er bred politisk enighet i Norge om å sikre...
Tore Gude, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Per Hjortdahl, Are Holen, Terje Risberg, Per Vaglum
28.08.2003
Trening i ulike former for klinisk kommunikasjon har betydning for kvaliteten på diagnostikk, behandling og oppfølging i kontakten med pasienter ved både somatiske og psykiatriske sykdommer ( 1 , 2...
Hilde Grimstad
20.08.2001
Vold mot kvinner er en kjent risikofaktor for kvinners helse. Kasuistikker har vist at vold også kan påvirke utfall av svangerskapet. Dette kan skje ved at volden direkte fører til skader på mor og/...