Hilde Gjermundrød

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Gjermundrød

Hilde Gjermundrød
02.10.2012
Merete Telstø skiller i Tidsskriftet nr. 14/2012, slik jeg forstår henne, mellom grupper basert på personers grad av identifikasjon med bestemte identiteter ( 1 ). Medisinsk hørselsstatus er i denne...