Hilde Fjeld

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Fjeld

Hilde Fjeld, Kari Kjeldstadli, Martin Steinbakk
28.09.2020
Antibiotikaresistens er en av de alvorligste truslene mot folkehelsen. Det utvikles få nye antibiotika, og resistensproblemene øker. Rasjonell bruk av eksisterende antibiotika blir derfor stadig...
Hilde Fjeld, Egil Lingaas
03.05.2016
In all hospital departments one comes into contact with disinfectants (used for technical disinfection) and antiseptics (used on skin and mucosa) on a daily basis. Chlorhexidine is one of the most...
Hilde Fjeld, Guttorm Raknes
16.09.2014
Mange leger og farmasøyter advarer mot å innta alkohol (etanol) samtidig som man bruker metronidazol (Flagyl). Dette er i henhold til allment aksepterte forsiktighetsregler for å unngå en...
Hilde Fjeld, Egil Lingaas
03.05.2016
Ved alle sykehusavdelinger kommer man daglig i kontakt med desinfeksjonsmidler (bruksområde teknisk desinfeksjon) og antiseptika (bruksområde hud og slimhinner). Klorheksidin er et av de mest brukte...