Hilde Fiskvik Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Fiskvik Amundsen

Hilde Fiskvik Amundsen, Asbjørg Stray-Pedersen, Geir E. Tjønnfjord, Tore G. Abrahamsen
06.03.2003
Alvorlig kronisk nøytropeni omfatter en heterogen gruppe tilstander karakterisert av at antall nøytrofile granulocytter er <  0,5  ·   10⁹/l i mer enn tre måneder. Årsaken kan være økt destruksjon...
Hilde Fiskvik Amundsen, Asbjørg Stray-Pedersen, Geir E. Tjønnfjord, Tore G. Abrahamsen
06.03.2003
Nøytrofile granulocytter utgjør normalt 50 – 70 % av sirkulerende leukocytter. Infeksjon er hovedproblemet knyttet til både de akutte (for eksempel medikamentindusert nøytropeni) og de kroniske...