Hild Fjærtoft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hild Fjærtoft

Hild Fjærtoft, Bent Indredavik
15.02.2007
Hjerneslag er av de hyppigste årsaker til alvorlig funksjonshemning og død ( 1 ). Årlig rammes 14 000 – 15 000 personer av hjerneslag i Norge ( 2 ). Det finnes ingen nøyaktige tall når det gjelder...
Hild Fjærtoft, Bent Indredavik
15.03.2007
Årlig rammes rundt 15 000 personer av hjerneslag i Norge, hvorav om lag 12 000 er førstegangsslag ( 1 ). Hjerneslag er den tredje hyppigste årsak til død og den hyppigste årsaken til alvorlig...