Hild Fjærtoft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

NTNU

og

Seksjon for medisinske kvalitetsregistre

St. Olavs Hospital

Hun har bidratt med idé, design, datainnsamling, tolkning, utarbeiding og revisjon av manuskriptet.

Hild Fjærtoft er ph.d., førsteamanuensis og daglig leder av Norsk hjerneslagregister.

Artikler av Hild Fjærtoft
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media