Hild Fjærtoft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hild Fjærtoft

Torunn Varmdal, Bent Indredavik, Ailan Phan, Hild Fjærtoft
27.01.2020
Hjerneslag er en av våre store og alvorlige folkesykdommer, og om lag 11 000 pasienter innlegges årlig med akutt hjerneslag i Norge ( 1 ). Antallet vil sannsynligvis øke i de...
Hild Fjærtoft, Bent Indredavik
15.02.2007
Hjerneslag er av de hyppigste årsaker til alvorlig funksjonshemning og død ( 1 ). Årlig rammes 14 000 – 15 000 personer av hjerneslag i Norge ( 2 ). Det finnes ingen nøyaktige tall når det gjelder...
Hild Fjærtoft, Bent Indredavik
15.03.2007
Årlig rammes rundt 15 000 personer av hjerneslag i Norge, hvorav om lag 12 000 er førstegangsslag ( 1 ). Hjerneslag er den tredje hyppigste årsak til død og den hyppigste årsaken til alvorlig...