Henrik M. Reims

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henrik M. Reims

Puneet Kaur, Astrid Bergrem, Per Gerlyng, Henrik M. Reims, Sabine Leh, Jørgen Valeur
07.06.2016
Anemi er vanlig hos rusmisbrukere og tilskrives ofte dårlig ernæringsstatus og kroniske infeksjonssykdommer. Omfattende utredning av en metadonbruker med anemi, skjelettsmerter og endret utseende...
Puneet Kaur, Astrid Bergrem*, Per Gerlyng, Henrik M. Reims, Sabine Leh, Jørgen Valeur
07.06.2016
Anaemia is common among substance abusers and is often attributed to poor nutritional status and chronic infections. However, a comprehensive assessment of a methadone user with anaemia, skeletal...