Henrik Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henrik Lund

Henrik Lund, Olav Flaten, Atle Skattebøl
25.09.2003
Sponset forskning har høy kvalitet og gir positive resultater. Dette gjelder i særlig grad under legemiddelindustriens produktutvikling. I tidsskriftet BMJ og JAMA slår de danske forskerne Als-Nilsen...
Henrik Lund
23.10.2003
Rannveig Sakshaug Eldholm og medarbeidere ved Avdeling for legemidler, St. Olavs Hospital, fremsetter i Tidsskriftet nr. 17/2003 synspunkter om legemiddelbivirkninger basert på gjennomgang av...
Henrik Lund
10.10.2001
International Committee of Medical Journal Editors (Vancouver-gruppen) har laget retningslinjene og prinsippene for publisering av vitenskapelig materiale i vitenskapelige tidsskrifter, ”Uniform...
Henrik Lund
30.09.2014
Takk til Tidsskriftet for at jeg fikk reflektere over dette. Jeg har kun i kort tid, tidlig i min legekarriere, jobbet med pasienter. Legeutdannelsen har vært brukt til medisinsk forskning, jobber...