Henrik L. Svendsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Henrik L. Svendsen (f. 1978) er lege i spesialisering ved Plastikkirurgisk avdeling.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Plastikkirurgisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Henrik L. Svendsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media