Henrik Hasle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henrik Hasle

Henrik Hasle, Inge Haunstrup Clemmensen, Margareta Mikkelsen
10.10.2000
Artikkelen er tidligere publisert i Ugeskrift for Læger 2000; 162: 4535 – 9 Den øgede risiko for leukæmi hos børn med Downs syndrom har været kendt siden de første systematiske undersøgelser i 1950”...