Henriette Sinding Aasen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henriette Sinding Aasen

Sigmund Simonsen, Henriette Sinding Aasen, Magne Nylenna
26.08.2004
Det er stor enighet om at frivillighet og gyldig samtykke er en grunnleggende forutsetning ved medisinsk forskning som involverer mennesker. Den nærmere utformingen av samtykkereglene diskuteres...