Henriette Konradsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henriette Konradsen

Steinar Konradsen, Henriette Konradsen
08.01.2018
Øyen og medforfattere peker på at utredning og behandling av barn med atferdsvansker er et viktig felt hvor mye sykelighet kan forebygges ( 1 ). At det viktigste vi kan lære av denne kasuistikken er...