Henning Jakhelln

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henning Jakhelln

Henning Jakhelln
20.04.2002
En arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver følger av ulovfestet rett, mens ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet. Den følger også av Grunnlovens § 100, som fastsetter: ”...