Helle Schøyen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helle Schøyen

Jørgen G. Bramness, Pål Sandvik, Helle Schøyen, Fredrik A. Walby
13.12.2007
En fersk rapport fra Kunnskapssenteret om antidepressiv behandling bærer preg av manglende kompetanse i psykiatri og klinisk forskning. Flere av konklusjonene mangler tilstrekkelig dokumentasjon...
Jørgen G. Bramness, Pål Sandvik, Helle Schøyen, Fredrik A. Walby
14.02.2008
Marianne Klemp Gjertsen og medarbeidere innrømmer at diskusjonskapitlet i rapporten Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne ( 1 ) kunne vært...