Helle Norgård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helle Norgård

Marie Viel Møllersen, Helle Norgård, Olav Spigset, Lars Slørdal
24.03.2015
Den selektive syklooksygenase (COX)-2-hemmeren rofekoksib ble trukket fra verdensmarkedet i 2004 av produsenten etter lengre tids bekymring for at både dette midlet og andre av de da nylig...