Helle Kristine Schøyen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helle Kristine Schøyen

Helle Kristine Schøyen, Trine Hunsbedt Grønning
20.05.2010
En kasuistikk av Bjørn Brandsæter og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 4/2010 om akutt antikolinergt syndrom hos en pasient har interesse utover det å gi en påminnelse om det sjeldne ( 1 ). Den...